Pronájem hrobového místa

    Hřbitov v Borové leží na západním okraji obce, v mírném svahu, v nadmořské výšce cca 605 m n. m. Hřbitov má na svém pozemku funkční studnu, hlubokou 6 m. Hřbitov byl slavnostně vysvěcen a otevřen dne 28. září 1940, dříve se pohřbívalo ve 4 km vzdáleném Novém Hrádku. V roce 1958 k němu byla vybudována přímá cesta od kaple, která byla osázena 96 javory. Před branou hřbitova i v jeho prostoru stojí několik symbolů naší obce – lip velkolistých, které vytvářejí příjemné a stinné prostředí a doplňují tak místo posledního odpočinku našich předků.

Základní údaje o hřbitově

Provozovatel/správce Obec Borová, Borová 32, 547 01 Náchod, IČ 00654141
tel. 778706037 p. Balcar
, e-mail borovaunachoda@mymail.cz
Otevírací doba denně od 07.00 do 20.00 hodin
Evidence a pronájem hrobových míst Obecní úřad Borová, Borová 32, 547 01 Náchod, tel. 778706037 
p. Balcar
, e-mail borovaunachoda@mymail.cz

Ceník veřejného pohřebiště v obci Borová

Ceník veřejného pohřebiště byl schválen zastupitelstvem obce Borová dne 13. června 2002 v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. července 2002.

Ve smlouvě o nájmu hrobového místa je definován druh hrobového místa takto:

  • místa pro jednohroby 
  • místa pro dvojhroby
  • místa pro urnové hroby

Nájem hrobových míst a služeb s nájmem spojených

  • Cena za nájem hrobového místa

Obec Borová pro své veřejné pohřebiště uplatňuje cenu 3 Kč / 1 m2 / 1 rok.

  • Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa

Cena za služby s nájmem spojené zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou dle zákona o pohřebnictví nutné k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště, jako je údržba zeleně, komunikací, hřbitovního zařízení, sečení a úklid trávy, likvidace odpadů, provoz správy pohřebiště a vedení evidence, když část těchto nákladů dotuje obec Borová.

Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa 2 Kč / 1 m2 / 1 rok.

Celkem za nájem a služby s nájmem spojené

Hrobové místo Nájemné Služby Celkem
jednohrob 2 m² 6 Kč/rok 4 Kč/rok 10 Kč/rok
dvojhrob 4 m² 12 Kč/rok 8 Kč/rok 20 Kč/rok
urnový hrob 1 m² 4 Kč/rok 3 Kč/rok 7 Kč/rok

Vzhledem k stanovené tlecí době 10 let, podle stanoviska okresního hygienika z 11/2002, se nájemné i poplatek za služby sjednává na dobu 10 let a činí celkem

jednohrob 100,- Kč
dvojhrob 200,- Kč
urnový hrob 70,- Kč