"KAČENČINA POHÁDKOVÁ ŘÍŠE"

Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory

 

Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory, který je zakládajícím členem Euroregionu Glacensis, byl založen v roce 1992 a dnes slučuje již 29 malých horských a podhorských obcí. Cílem je chránit a podporovat společné zájmy obcí, zejména spolupracovat při obnově a rozvoji venkova, koordinovat činnost v oblasti cestovního ruchu a podporovat hospodářsko-sociální a kulturní rozvoj. Jednotlivé obce spolupracují s polskými partnery při pořádání kulturních i zájmových akcí, připravují prezentace škol, kulturních zařízení i spolků. Dobrovolný svazek obcí společně realizoval řadu úspěšných projektů, mezi něž patří i "Kačenčina pohádková říše".

Malebným koutem severovýchodních Čech jsou Orlické hory. Oblé vrcholy hor nevzbuzují strach jako příkré stráně Krkonoš, ale spíše navozují příjemný pocit něžné krásy. Příroda, často i nedotčena lidskou rukou, hrady, zámky i dřevěné příbytky horalů Vás naladí tak, že často čekáte, že z roubené chaloupky vyjde starý písmák z Jiráskových románů, či prostá kořenářka z pohádek. A možná, budete-li mít štěstí, potkáte i samu paní hor, princeznu Kačenku, jak se prochází se svým sousedem a přítelem, Krakonošem. Ale pozor, oba jsou to mocné pohádkové bytosti a mohou se zjevovat v nejrůznějších podobách.

Orlické hory, jako jediné hory u nás, však mají vládce dva. Kačenku, která to tu řídí od jara do podzimu, aRampušáka, jako zimního krále. Předávání vlády mezi oběma vládci tu je v kompetenci přírody. Rampušák dohlíží na to, aby byl v horách pořádek, hodně sněhu, pořádná zima a dostatek všemožných zimních radovánek. Ale na jaře, jakmile zacinkají zvonečky bledulek, usedne na svém horském trůnu Kačenka ...

A kdo je ona milá Kačenka? Mladá a krásná dívka, princezna Orlických hor. Spravedlivá a dobrotivá jako sama horská příroda. Své hory spravuje rozvážně, poctivým řemeslníkům a dobrým lidem pomáhá, ale nepoctivce, lajdáky a povaleče tvrdě trestá. Přitom dbá na to, aby lidé neubližovali přírodě - lesům, loukám, potůčkům i řekám, zvířatům, ptákům, všelijakým broučkům - všemu, o co se ona ve svých horách pečlivě stará. A že svému horskému hospodářství skutečně rozumí! A tak není divu, že se krásná paní našich hor zalíbila Krakonošovi. Kačenka má však příliš ráda své hory a nechce je opustit. „Babka kořenářka z Krkonošských hor povídávala dětem o Rybrcoulovi, jaký je to ferina a co on provádí na těch horách ... ty hrůzy, když se Rybrcoul stěhuje k své Kačence princezně, tam kdesi na Kačenčiny hory, kde ona přebývá. Ale ta jistá princezna, ona ho u sebe dlouho netrpí a zase za čas ho odhání, a to on prý tak přeukrutně pláče, až všecky potoky v horách se rozvodní. Ale když ho k sobě volá, to se k ní stěhuje s takovým spěchem a s takovou radostí, že všecko, co na cestě mu leží, kácí, vyvracuje a odnáší. Lesy vyvrací, kameny metá z vrchů, střechy snáší ...“ (Božena Němcová: Babička)

 

Celičký kraj je plný pohádek, které napsali B.Němcová, J.Š.Kubín, J.Jech, A.Špinler, V.Šplíchal, J.Lukášek a další autoři. Pohádkové postavičky najdeme snad v každé vsi. To vše vedlo Dobrovolný svazek obcí Regionu Orlické hory v září roku 2002 k vyhlášení Kačenčiny pohádkové říše, která si dala za cíl zpříjemnit našim návštěvníkům, a hlavně jejich dětem, pobyt pohádkou. Turisté se tak mohou setkat s Kačenkou při slavnostech jako např. rozloučení se zimou, v letních měsících tavení skla dřevem, ale i s jinými pohádkovými obyvateli Orlických hor - a věřte, že mezi nimi najdete rozpustilé čertíky, permoníky, ale také nejrůznější kostlivce, víly a bludičky, zapomenout nesmíme ani na Rampušáka. Ať už při zmíněných slavnostech, či v pohádkových emblémech horských obcí, které navrhla výtvarnice Jarmila Haldová ... Pohádkovým patronem obce Borová je vysloužilý voják.

 

Zároveň odstartovala i turistická pohádková hra - "Putování po Kačenčině pohádkové říši". Účastník si zakoupí vandrovní knížku, do které bude získávat razítka z horských obcí a kolky z restaurací, kulturních zařízení ap., za které si může vyzvednout v informačních centrech v Deštném, Rokytnici nebo Novém Městě nad Metují ceny s tematikou Orlických hor. V každé navštívené obci navíc obdrží i pohádkový list. Snahou projektu i všech, kteří se o "Kačenčinu pohádkovou říši" starají, je přiblížit návštěvníkům nejenom kraj, ale i jeho pohádky, další lidovou slovesnost, i pohostinnost místních horalů. Aby se u nás cítili jako v pohádce.

 

Veškeré informace o všech obcích Dobrovolného svazku Orlické hory, pohádkové příběhy a mnoho dalšího najdete na internetových stránkách www.orlickehory.eu

 

Pohádku O Kačence a Krakonošovi a také příběh O pokladu na Strážnici si můžete přečíst ZDE.

 

Interaktivní mapa Dobrovolného svazku Regionu Orlické hory