Borovské paměti

Na bohatou historii obce Borová se dá nahlížet z mnoha různých úhlů. Proto se v této složce schází vše, co by nemělo být zapomenuto.

Z historie obce

Z kroniky obce

Významní rodáci

Přírodní památky

Stavební památky

Z pověstí

Borouský povídačky

Borováček pod Strážnicí