Přírodní památky

Z přírodních památek může Borová nabídnout ke shlédnutí rašelinou louku, dva státem chráněné stromy a jeden strom, který je úzce spjat s naší historií.

"Rašelina"

Lípa velkolistá

Jasan ztepilý

Lípa "Trhovka"