Stavební památky

Stavebních památek v obci je hned několik. Největší dominantou a záreň symbolem obce je kaple zasvěcená Božskému Srdci Páně, dále je to československé pevné opevnění z let 1935-1938, památník padlým borovákům v 1. sv. válce a stavitelská rarita tzv. "krčkové stavby."

 

Kaple Božského Srdce Páně

Čsl. opevnění

Pomník "Padlým v 1. sv. válce"

Krčkové stavby