Československé opevnění z let 1935 - 1938

     Své významné místo v novodobých dějinách Československé republiky získala obec Borová v pohnutých letech 1935 - 1938. Rozhodnutím ředitelství opevňovacích prací (ŘOP) se naše obec stala jedním z klíčových míst v systému opevnění Československých hranic. V podúseku 6/V Borová bylo rozhodnuto o výstavbě celkem 11 objektů těžkého opevnění v linii Náchod, Dobrošov, Borová, Nový Hrádek. Z počtu 11 objektů se 5 nachází v katastru naší obce. Výstavby pevnostních objektů se aktivně účastnili jako zaměstnanci i mnozí obyvatelé Borové.

     Výstavba opevnění počala vyvlastněním pozemků na základě zákona č.63/1935 sb. o vyvlastnění za účelem ochrany státu pro stavbu pevnostních objektů v podúseku 6/V. Toto bylo projednáno v dubnu 1937 a majitelé dostali úhradu v částce 26.514,-Kč.

     Na základě neveřejné soutěže získala zakázku stavební firma ing. Václav Střebský, úředně autorizovaný civilní inženýr z Plzně. Stavba objektů N-60, N-61, N-62a, N-62b, N-63, N-64, N-65, N-66, N-67, N-68, N-69 byla zadána 17. března 1938 a zahájena 27.března 1938.

     Kanceláře firmy byly v obci Borová. Při zahájení měla firma jednoho vedoucího vyšší a jednoho nižší kategorie, dva políry a 100 dělníků. Zadávací částka na celý úsek byla 12.469.606,79 Kč. Doba výstavby byla stanovena na 250 dní. Do září 1938 se podařilo stavebně dokončit 5 objektů, u 2 dalších byla vybetonována základová deska a u zbývajících byly provedeny pouze výkopové práce.

     V období 2. světové války byly objekty ničeny německou armádou, která zkoušela účinnost svých zbraní. Části zařízení a vybavení byly odváženy na německá opevnění. Na další zkáze objektů se podepsala sovětská i naše armáda. Poslední ránu dal "betonové hranici" n.p. Kovošrot. V padesátých letech při zoufalé snaze o získání kvalitní oceli byly vytrhány zbylé kulometné střílny a odstřeleny zvony. Pak nastalo období dlouhého ticha a objekty postupně zarůstaly v lesích. Teprve počátkem devadesátých let začala nová historie "betonové hranice". Zásluhou stovek nadšenců z celé republiky převážně soustředěných do Klubu vojenské historie dochází po dohodě s MO ČR k velice pracným a finančně nákladným rekonstrukcím těch méně zničených objektů. Ne jinak je tomu v Borové. Cílem příznivců Československého opevnění v Borové, ať už jsou odkudkoliv, je znovuobnovení linie Borová. To, co zbudovali naši předchůdci na hranicích republiky, nemá v moderních dějinách armád v Evropě obdoby. Právem můžeme být na práci našich dědů a otců hrdi. Všichni doufáme, že je jenom otázkou času, kdy celý systém opevnění na území České republiky bude vyhlášen za národní technickou památku. Po právu.

Použitá literatura: Opevnění na Náchodsku, skutečnost a vzpomínky/V.Kaplan,J.Brož 1988

Brožura Borová u Náchoda/OÚ Borová 2000

NS 60

NS 62a,63,64,65

NS 61

NS 61 (foto 17.6.2014)

Bunkry foto 17.6.2014