Kulturní a sportovní akce v Borové

Kulturní život v obci zajišťují spolky SDH, TJ Sokol a Honební společenstvo Česká Čermná - Borová.

SDH pořádá Hasičský ples a Letní Vánoce.

TJ Sokol pořádá turistický pochod Borovská padesátka Kladským pomezím, čarodějnice, Dobytí Severního pólu, Dětský karneval a MDŽ.

Honební společenstvo pořádá hon s Poslední lečí a Myslivecký ples.

Obec Borová ve spolupráci se všemi spolky pořádá srazy obcí Borová (Borovské hry) a srazy rodáků, Dětský den a v předvánočním čase Rozsvícení vánočního stromu a Adventní koncert v místní kapli.

 

Borovská padesátka

Letní Vánoce

Borovské hry