BOROVSKÁ PADESÁTKA

 

TJ Sokol Borová

zve na 46. ročník dálkového pochodu Borovská padesátka Kladským pomezím.

 

______________________________________________________________________________________

  

                                                                  

Z historie Borovské padesátky

Z historie Borovské padesátky: Dne 12. listopadu 1969 bylo jednáno o uspořádání dálkového pochodu "Borovská padesátka kladským pomezím", jehož 1. ročník se uskutečnil roku 1970.

Trasa vedla takto: Borová – Olešnice – Šerlišský Mlýn – Deštné – Šediviny – Nedvězí – Bystré – Janov – Tis – Nový Hrádek – Doly – Peklo – Lipí – Dobrošov – Česká Čermná – Borová
Trasa vedla po turistických cestách. Startovné činilo 10,- Kčs na úhradu občerstvení po trati. Tento dálkový pochod byl prakticky rozřešen na dva proudy a sice: pro mládež a ženy trasa 25 km, pro ostatní 50 km.
Trasa 25 km vedla: Borová – Olešnice – Šerlišský Mlýn – Sedloňov – Polom  - Lužany – Rzy – Borová
Časový limit: u běhu 50 km 12 hodin, u běhu 25 km 8 hodin
Účastníků: u většího běhu bylo 84 účastníků, z nichž bylo z Borové 11. Ostatní účastníci byli přespolní i zdalekých měst jako: Vrchlabí, Žamberk, Police n.M., Náchod, Ústí n.O., Dobruška, Č.Kostelec, Hronov, Studnice, Pardubice, Hradec Králové, Nové Město n.M. aj., kromě účastníků z okolních obcí a něco kolem Náchoda.
Nejstarším účastníkem pochodu byl Jaroslav Venclík, ve věku 61 let z Malého Poříčí. Nejvzdálenějším účastníkem byl Vítězslav Šlézl z Berouna.
U malého pochodu startovalo celkem 40 účastníků, z toho z Borové 23.
Umístění: při dálkovém pochodu na 50 km: zdolal Jiří Nepolský a jeho společnik za 6.12 hod, nejdelší čas měl Jiří Pejskal a jeho tři společníci za 10.15 hodin.
Při pochodu na 25 km jsou umístěni: v nejkratším čase Arnošt Čáp z Borové čp.60 se společníkem Jos. Bubeníčkem z Boleslavi za 4.20 hod. Nejdelší čas měl František Škoda se 4 společníky (ženy) všichni z Borové za 7 hodin
Všichni startující došli v limitu
Každý účastník obdržel v upomínku diplom s označením času vykonaného běhu.

Hodnocení: Tato disciplína, dálkový pochod v rámci Borovské padesátky, se vydařila nad očekávání. I počasí přálo. Všichni účastníci byli nejen spokojeni, ale přímo nadšeni. Byla to také dobrá příprava a reklama vedoucích činitelů spolku. Nechyběla ani reklama v náchodských novinách. Všichni se těší, jak naši, tak přespolní účastníci tohoto pochodu na dašlí ročníky této disciplíny.
Nejlépe za všechny to řekla Renata Jirmanová z Dolní Radechové u Náchoda, jež napsala do časopisu Nový čas vycházející v Náchodě, článek pod nadpisem: „Sešli jsme se na Borové“. V tomto článku velmi kladně hodnotí průběh trasy běhu, dobrou organizaci padesátky a dobrého a osvěžujícícho občerstvení, jež se účastníkům dostalo po celé trase. A nejlépe to řekla na závěr: Víte, on člověk má udělat něco aspoň občas, jen sám kvůli sobě, aby si dokázal, že žije a že je to prima pocit, potlačit přirozený lidský pocit pohodlnosti. A proti pohodlnosti je turistika tou nejlepší pilulkou.

 

2.ročník:

Jako roku loňského, tak i letos pořádá zdejší Sokol II. ročník dálkového pochodu kladským pomezím, dne 29. května 1971 v den sobotní. Trasa táž samá, jenže zase obráceně: Start Borová – Česká Čermná – Dobrošov – Jizbice – Peklo – Sendraž – Mezilesí – Doly – Nový Hrádek – Dlouhé – Sněžné – Sedloňov – Vrchmezí – Šerlich – Olešnice – Dlouhé – Borová – To je trasa na 50 km. Trasa na 25 km jest: Start Borová – Česká Čermná – Dobrošov – Jizbice – Peklo – Sendraž – Mezilesí – Doly – Nový Hrádek – Dlouhé – Borová
Startovné bylo na 50 km 10 Kčs, na 25 km 5 Kčs, jako vklad na občerstvení po trati.
Účastníků bylo značně více než loni.
Na 50 km startovalo 125 účastníků, z toho 24 žen. Do cíle došli všichni v limitu. Nejstarším účastníkem byl Karel Šmída z Náchoda. A nejvzdálenějším byl V. Sádlo z Příbrami. Na této trase z Borové bylo účastno 6 mužů a 6 žen. Na trase 25 km bylo účastno 70 osob, z toho 28 žen. Do cíle došli rovněž všichni v limitu. Z Borové bylo účastno 14 mužů a 16 žen. Nejvzdálenější účastnicí byla Gabriela Chrtová z Bratislavy. Nejrychlejším běžcem na trati 50 km byl Zdeněk dočkal z Náchoda, jenž uběhl trasu za 3.57 hodiny a poslední byla Hana Kvapilová z Loun za 10.05 hodin. Na trati 25 km byl nejrychlejším běžcem Oldřich Čepelka z Náchoda, jenž uběhl trasu za 2.01 hodiny a poslední byl Zdeněk Šolc z Náchoda a Hana Balcarová z Borové za 5.10 hodin.

Hodnocení: Všichni účastníci dálkového pochodu obojich tras byli nad míru spokojeni. Pochvalují si dobrou organizační práci, řádné občerstvení a dobře volenou trať. Jen mnozí litovali, že nesvítilo sluníčko. Bylo totiž zamračeno. Jinak se to všem velmi líbilo a mnozí zapsali své uspokojení a pochvalu do místní spolkové knihy, a slibují na shledání za rok. Nejstarší účastník 71letý Karel Šmída z Náchoda napsal do místní spolkové knihy: Já Šmída Karel jako nejstarší účastník, musím vzdát čest pořádajícím za vzorné vypravení závodu a zároveň za krásný závod po stránce výhledové. – Podepsán Šmída Karel. A jako nejstarší účastník proběhl trasu za 7.37 hodin. Nuže, zdar do III. ročníku!