2021

Dokument Vyvěšeno Sejmuto
Rozpočtové opatření č. 12/2021 31.12.2021 6.1.2022
Schválený rozpočet obce Borová na rok 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Borová na roky 2023-2026
Schválený rozpočet na rok 2022 závazné ukazatele
29.12.2021  
Rozpočtové opatření č. 11/2021 26.12.2021 31.12.2021
Veřejná vyhláška návrh úpravy provozu Nový Hrádek
Veřejná vyhláška Nový Hrádek příloha
26.12.2021 11.1.2022
Rozpočtové opatření č. 10/2021 23.12.2021 26.12.2021
Rozpočtové opatření č. 9/2021 23.12.2021 26.12.2021
Rozpočtové opatření č. 8/2021 23.12.2021 23.12.2021
Obecně závazná vyhláška obce Borová č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 21.12.2021 11.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce Borová č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 21.12.2021 11.1.2022
255/2021 Rozhodnutí o kácení dřevin 15.12.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 7/2021 9.12.2021 23.12.2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 16.12.2021 8.12.2021 17.12.2021
Návrh rozpočtu obce Borová na rok 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Borová na roky 2023 - 2026
1.12.2021 29.12.2021
DSO Region Orlické hory - návrh rozpočtu na rok 2022
DSO Region Orlické hory - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2025
22.11.2021 10.12.2021
DSO Region Novoměstsko - návrh rozpočtu na rok 2022
DSO Region Novoměstsko - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024
19.11.2021 14.12.2021
Rozpočtové opatření č. 6/2021 18.11.2021 9.12.2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 27.10.2021 20.10.2021 28.10.2021
Rozpočtové opatření č. 5/2021 20.10.2021 18.11.2021
Záměr č. 64/2021 darování pozemků Borová 13.10.2021 18.11.2021
Usnesení 079 EX 00004/19-279
Usnesení 079 EX 00004/19-280
9.10.2021 20.10.2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021 13.9.2021 20.10.2021
Jmenování členů okrskové volební komise - volby do PSP ČR 2021 9.9.2021 10.10.2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 16.9.2021 8.9.2021 16.9.2021
Záměr prodeje pozemku 646/3, 29/3 6.9.2021 22.9.2021
Záměr prodeje pozemků 724/17, 724/18 a 730/6 31.8.2021 15.9.2021
Dražební vyhláška 079 EX 00004/19-254
Dražební vyhláška 079 EX 00004/19-255
28.8.2021 9.10.2021
Volby do Poslanecké sněmovny 2021 - jmenování zapisovatele 22.8.2021 10.10.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021 15.8.2021 13.9.2021
Informace o volbách do Poslanecké sněmovny 2021 8.8.2021 10.10.2021
Záměr prodeje pozemku p.č. 113/1 8.8.2021 24.8.2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 5.8.2021 29.7.2021 5.8.2021
Schválený závěrečný účet obce Borová za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2020.pdf
Záznam o projednání zprávy
Příloha 2020-12
Rozvaha 2020-12
Výkaz zisku a  ztráty 2020-12
Plnění rozpočtu - příjmy
Plnění rozpočtu - výdaje
Plnění rozpočtu dle tříd
Plnění rozpočtu - financování
Inventarizační zpráva
Finanční vypořádání dotací
Fin212M 2020-12
Finanční vypořádání 2020
8.7.2021  
Záměr prodeje pozemků 29/3, 74/2 a dalších 15.6.2021 8.7.2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 10.6.2021 3.6.2021 10.6.2021
MZe - oznámení o návrzích opatření obecné povahy
Povodí Labe - návrh opatření obecné povahy
2.6.2021 21.6.2021
DSO Region Novoměstsko Fin 2_12 k 31.12.2020
DSO RN Prehled o peneznich tocich 2020
DSO RN Prehled o zmenach kapitalu 2020
DSO RN Priloha 2020
DSO RN Rozvaha 2020
DSO RN Vykaz zisku a ztraty 2020
DSO Region Novoměstsko Zaverecny ucet 2020 navrh
DSO Region Novoměstsko Zprava o kontrole hospodareni 2020
28.5.2021 15.6.2021
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu
Dopravní značení - přechodná úprava provozu
20.5.2021 5.6.2021
Inventarizačni zpráva DSO Region Orlické hory 2020
Výkazy DSO Region Orlické hory prosinec 2020
Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory 2020
Zpráva o výsledku přezkoumáni DSO Region Orlické hory 2020
19.5.2021 17.6.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 14.5.2021 15.8.2021
Veřejná vyhláška ZÚR KHK 12.5.2021 2.6.2021
Veřejná vyhláška FÚ - daň z nemovitosti
Informace složenky
Informace hromadný předpisný seznam
27.4.2021 23.5.2021
Schválený způsob pronajímání bytů v majetku obce Borová 17.4.2021  
Veřejná vyhláška ZÚR KHK po aktualizacích 7.4.2021 6.5.2021
Záznam o projednání zprávy
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2020
Fin 2-12M_2020-12
Finanční vypořádání dotací
Inventarizační zprava
Návrh závěrečného účtu
Plnění rozpočtu - financování
Plnění rozpočtu - příjmy
Plnění rozpočtu - výdaje
Plnění rozpočtu dle tříd
Příloha 2020-12
Rozvaha 2020-12
Výkaz zisku a ztráty 2020-12
Finanční vypořádání 2020
6.4.2021 10.6.2021
Záměr prodeje pozemků p.č. 97 a p.č. 835 29.3.2021 30.4.2021
Obecně závazná vyhláška obce Borová č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 29.3.2021 13.4.2021
Záměr prodeje pozemků p.č. 97 a st. 60 26.3.2021 29.3.2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 1.4.2021 26.3.2021 1.4.2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 25.3.2021 18.3.2021 25.3.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 27.2.2021 14.5.2021
Rozpočtové opatření č. 9/2020 13.1.2021 27.2.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Borová
Zadání územního plánu Borová - návrh k projednání
13.1.2021 26.2.2021
Výroční zpráva za rok 2020 - poskytování informací podle InfZ 1.1.2021 15.1.2021