2023

Dokument Vyvěšeno Sejmuto
Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023 31.12.2023  
DS RN 3. oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech (rok 2023) 22.12.2023  
Schválený rozpis rozpočtu roku 2024
Schválený rozpočet,závazné ukazatele na rok 2024
21.12.2023  
Návrh opatření obecné povahy VLK OBECNÝ
Veřejná vyhláška k návrhu opatření obecné povahy VLK OBECNÝ
21.12.2023 6.1.2024
Zasedání zastupitelstva obce 13.12.2023
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 13.12.2023
14.12.2023  
Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 12.12.2023  
Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023 11.12.2023  
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 13.12.2023 27.11.2023  
Návrh rozpočtu roku 2024
Podrobný návrh rozpočtu roku 2024
27.11.2023  
DSO RN návrh rozpočtu na rok 2024
DSO RN návrh střednědobého výhledu na roky 2025 - 2026
24.11.2023 22.12.2023
Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023 13.11.2023  
Zasedání zastupitelstva obce 7.11.2023
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 7.11.2023
9.11.2023  
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 07. 11. 2023 30.10.2023  
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023 12.10.2023  
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
Rozdělovník adresátů
Seznam NIV - 8-2023 - správ. obvod Náchod
13.8.2023  
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023 3.8.2023  
Zasedání zastupitelstva obce 27.7.2023
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 27.7.2023
29.7.2023  
Vyhlášení ukončení období mimořádných klimatických podmínek 20.7.2023  
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 27.07.2023 18.7.2023  
Záměr prodeje pozemku p.č. 724/19 11.7.2023  
Vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek 10.7.2023 20.7.2023
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023 7.7.2023  
DSO RN 2.oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech (rok 2023) 16.6.2023 22.12.2023
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023 11.6.2023  
DSO RN Zavěrečný účet 2022 navrh
DSO RN Zpráva o kontrole hospodařeni 2022
DSO RN Zpráva strana 6
DSO RN Fin_2_12_k 31.12.2022
DSO RN Rozvaha 2022
DSO RN Výkaz zisku a ztráty 2022
DSO RN Příloha 2022
DSO RN Přehled o peněžních tocích 2022
DSO RN Přehled o změnách kapitálu 2022
26.5.2023 16.6.2023
Zasedání zastupitelstva obce 25.5.2023
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 25.5.2023
25.5.2023  
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová dne 25. 5. 2023 17.5.2023  
Územní plán Borová - společné jednání 14.5.2023  
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

9.5.2023

 
Veřejná vyhláška Zásady územního rozvoje KHK 20.4.2023 6.5.2023
Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí 2023 19.4.2023 25.5.2023
Územní plán obce Borová_dokumentace 17.4.2023  
Veřejná vyhláška návrh Územního plánu Borová 17.4.2023  
DSO_ROH zpráva o hospodaření rok 2022 návrh
DSO_ROH Rozvaha k 31.12.2022
DSO_ROH Inventarizační zpráva rok 2022
DSO_ROH Přezkum hospodaření rok 2022
17.4.2023  
Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí 2023 14.4.2023 15.5.2023
Schválené rozpočtové opatření č.3/2023 12.4.2023  
Schválený závěrečný účet obce Borová za rok 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2022
FIN 2-12 M 2022
Plneni rozpočtu 2022-seskupený
Finanční vypořádání dotací 2022
Příloha 2022
Rozvaha 2022
Výkaz zisku a ztráty 2022
Finanční vypořádání 2022
8.4.2023  
DSO RN 1.oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech (rok 2023) 24.3.2023 16.6.2023
Zasedání zastupitelstva obce 23.3.2023
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 23.3.2023
24.3.2023  
Veřejná vyhláška uzavírka silnice Náchod, Lipí, Jizbice
Dopravní značení uzavírka Náchod, Lipí, Jizbice
23.3.2023 30.5.2023
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová dne 23.03.2023

15.3.2023

 
Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 10.3.2023  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2022
FIN 2-12 M 2022
Návrh závěrečného účtu 2022
Plneni rozpoctu 2022-seskupenený
Finanční vypořádání dotací 2022
Příloha 2022
Rozvaha 2022
Výkaz zisku a ztráty 2022
Finanční vypořádání 2022
24.2.2023  
Zveřejnění nedostatečně identifikovaných vlastníků
Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Borová sestava NIV k 1.2.2023
24.2.2023  
 Výsledky volby prezidenta 2.kolo 28.1.2023 12.2.2023
Schválené rozpočtové opatření č.1/2023 18.1.2023  
Výsledky volby prezidenta 1.kolo 14.1.2023 12.2.2023
Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 9.1.2023  
Volby prezidenta ČR - telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 3.1..2023 12.2.2023