2019

Poř.
č.
Dokument Vyvěšeno Sejmuto
45. Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Borová na roky 2021 - 2023 19.12.2019  
44. Schválený rozpočet obce Borová na rok 2020 19.12.2019  
43. Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR 18.12.2019 3.1.2020
42. Obecně závazná vyhláška obce Borová č.3/2019 o místním poplatku ze vstupného 16.12.2019 2.1.2020
41. Obecně závazná vyhláška obce Borová č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 16.12.2019 2.1.2020
40. Obecně závazná vyhláška obce Borová č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 16.12.2019 2.1.2020
39. Rozpočtové opatření č. 9/2019 13.12.2019 18.1.2020
38. Informace o zveřejněných dokumentech DSO Region Orlické hory 2020 9.12.2019  
37. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová  12.12.2019 4.12.2019 12.12.2019
36. Návrh rozpočtu obce Borová na rok 2020
Výhled rozpočtu obce Borová na roky 2021-2023 návrh
27.11.2019 19.12.2019
35. Střednědobý výhled DSO Region Novoměstsko 2021_2022 návrh
DSO Region Novoměstsko 2020 návrh
22.11.2019 11.12.2019
34. Rozpočtové opatření č. 8/2019 11.11.2019 13.12.2019
33. DSO Region Orlické hory - návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023
DSO Region Orlické hory - návrh rozpočtu na rok 2020
11.11.2019 28.11.2019
32. Záměr prodeje pozemku p.č. 71/5 28.10.2019 14.11.2019
31. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 24.10.2019 16.10.2019 24.10.2019
30. Rozpočtové opatření č. 7/2019 10.10.2019 11.11.2019
29. Rozpočtové opatření č. 6/2019 11.9.2019 10.10.2019
28. Veřejná vyhláška MZe 5.9.2019 17.10.2019
27. Záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 293/17 29.8.2019 16.9.2019
26. Rozpočtové opatření č. 5/2019 28.8.2019 11.9.2019
25. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 1.8.2019 24.7.2019 1.8.2019
24. Rozpočtové opatření č. 4/2019 14.7.2019 28.8.2019
23. Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č. 2 ZÚR KHK 3.7.2019 24.7.2019
22. Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje KHK 6.6.2019 2.7.2019

21.

DSO ROH - Inventarizační zpráva 2018
DSO ROH - Výkaz DSO ROH prosinec 2018
DSO ROH - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO ROH - Zpráva závěrečný účet DSO 2018

29.5.2019

25.6.2019
20. Rozpočtové opatření č. 3/2019 23.5.2019 14.7.2019
19. Veřejnoprávní smlouva 2019 9.5.2020 9.5.2023
18. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 16.5.2019 8.5.2019 16.5.2019
17. Volby do Evropského parlamentu - jmenování členů okrskové volební komise, první zasedání volební komise 27.4.2019 26.5.2019
16. Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
Informace
Informace k zasílání složenek
25.4.2019 29.5.2019
15. Porovnání položek výpočtu pro vodné a stočné 25.4.2019 6.6.2019
14. Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR - lesy - kůrovec 14.4.2019 6.6.2019
13. Rozpočtové opatření č. 2/2019 14.4.2019 23.5.2019
12. Volby do Evropského parlamentu - jmenování zapisovatele 13.4.2019 26.5.2019
11. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 11.4.2019 3.4.2019 11.4.2019
10. DSO RN Fin 2_12 k 31122018
DSO RN Přehled o peněžních tocích 2018
DSO RN Přehled o změnách kapitálu 2018
DSO RN Příloha 2018
DSO RN Rozvaha 2018
DSO RN Výkaz zisku a ztráty 2018
DSO RN Návrh závěrečného účtu 2018
DSO RN Zpráva o kontrole hospodařeni 2018
29.3.2019 17.4.2019
9. Schválený závěrečný účet obce Borová za rok 2018
Přijaté transfery a půjčky
Inventarizační zpráva k 31.12.2018
Finanční vypořádání dotací MŽP ČR
Finanční vypořádání dotací Královéhradecký kraj
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2018
Vyúčtování finančních vztahů 2018
Výkaz zisku a ztráty ke 31.12.2018
Rozvaha ke 31.12.2018
Přiloha ke 31.12.2018
Plnění rozpočtu
FIN 2-12 M ke 31.12.2018
25.3.2019  
8. Informace o volbách do Evropského parlamentu 2019 25.3.2019 26.5.2019
7. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 14.3.2019 6.3.2019 14.3.2019
6. Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2018
Plnění rozpočtu
FIN 2-12 M ke 31.12.2018
Výkaz zisku a ztráty ke 31.12.2018
Rozvaha ke 31.12.2018
Příloha ke 31.12.2018
Vyúčtování finančních vztahů 2018
Finanční vypořádání dotací Královéhradecký kraj
Finanční vypořádání dotací MŽP ČR
Inventarizační zpráva k 31.12.2018
Přijaté transfery a půjčky
27.2.2019 25.3.2019
5. Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu Nový Hrádek - Lipí
Mapy
18.2.2019 20.3.2019
4. Rozpočtové opatření č. 1/2019 15.1.2019 14.4.2019
3. Rozpočtové opatření č. 12/2018 13.1.2019 15.1.2019
2. Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO Region Orlické hory 9.1.2019 9.12.2019
1. Výroční zpráva za rok 2018 - poskytování informací podle InfZ 3.1.2019 21.1.2019