2022

Dokument Vyvěšeno Sejmuto
Schválený rozpočet na rok 2023 29.12.2022  
Informace o umístění volebních stanovišť na území Královéhradeckého kraje 29.12.2022 12.2.2023
Doba a místo konání voleb prezidenta ČR 29.12.2022 12.2.2023
Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022 22.12.2022  
Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa a termín prvního zasedání okrskové volební komise 22.12.2022 12.2.2023
Zasedání zastupitelstva obce 22.12.2022 22.12.2022  
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 22.12.2022 13.12.2022 23.12.2022
Návrh rozpočtu roku 2023 6.12.2022  
Rozpočtové opatření č. 11/2022 6.12.2022  
Rozpočtové opatření č. 10/2022 6.12.2022  
Záměr o pronájmu pozemku 5.12.2022 23.12.2022
Záměr o pronájmu pohostinství 5.12.2022 23.12.2022
Jmenování zapisovatele - volby 2023 30.11.2022 12.2.2023
DSO - Region Orlické hory - návrh rozpočtu na rok 2023
DSO - Region Orlické hry - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2026
23.11.2022 14.12.2022
Rozpočtové opatření č. 9/2022

15.11.2022

 
Volby Prezidenta 2023

14.11.2022

12.2.2023
Veřejná vyhláška MZe změna 9.11.2022 12.2.2023
Smlouva o poskytnutí finanční dotace TJ Sokol Borová 7.11.2022  
Smlouva o poskytnutí dotace z prostředků obce Borová podle zákona č_128_200 Sb. 21.10.2022  
Zasedání zastupitelstva obce 20.10.2022 20.10.2022  
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Borová 20.10.2022 10.10.2022 21.10.2022
Rozpočtové opatření č. 8/2022 10.10.2022 15.11.2022
Situace_ZEPO2022
Veřejná vyhláška ZEPO Bohuslavice-silnice-2022
26.9.2022 20.10.2022
Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022 - Obec Borová 24.9.2022 20.10.2022
Záměr věcné břemeno ČEZ Distribuce a.s. 19.9.2022 21.10.2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 15.9.2022 8.9.2022 16.9.2022
Volby 2022 - jmenování členů okrskové volební komise, 1. zasedání OVK 25.8.2022 25.9.2022
Rozpočtové opatření č. 7/2022 25.8.2022 10.10.2022
Záměr prodeje pozemků 724/19, 724/20 a 724/21 23.8.2022 16.9.2022
Volby 2022 - jmenování zapisovatele 10.8.2022 25.9.2022
Schválený závěrečný účet obce Borová za rok 2021
Finanční vypořádání 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2021
Výkaz zisku a ztráty 2021
Přehled úvěrů 2021
Příloha 2021
Rozpočet 2021 včetně plnění minulého roku
Rozvaha 2021
Plnění rozpočtu 2021 - seskupený
FIN 2-12 M 2021
30.7.2022  
Veřejná vyhláška Ná-Lipí-uzavírka,silnice-doplnění III
Uzavírka-Ná-Lipí,doplnění III situace
15.7.2022 31.7.2022
Veřejná vyhláška Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 5.7.2022 10.8.2022
Volby 2022 počty podpisů na peticích Borová 1.7.2022 25.9.2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 30.6.2022 22.6.2022 1.7.2022
Rozpočtové opatření č. 6/2022 22.6.2022 25.8.2022
Záměr nájmu části pozemků 330/12, st. 26/2 a st. 26/1 13.6.2022 1.7.2022
Záměr prodeje pozemků 724/19, 724/20 a 724/21 13.6.2022 1.7.2022
Informace o volbách do zastupitelstev obcí 2022 4.6.2022 25.9.2022
UZSVM_HNA_1960_2022-HNA nedostatečně identifikovaní vlastníci
Příloha Borová
16.5.2022 26.9.2022
Opatření obecné povahy § 56 ZOPK_bobr
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání OOP bobr
16.5.2022 4.6.2022
Rozpočtové opatření č. 5/2022 16.5.2022 22.6.2022
Výkazy k 31.12.2021
Závěrečná zpráva o hospodaření DSO 2021
Inventarizační zpráva 2021
Přezkum hospodařeni 2021
4.5.2022 30.5.2022
Kormorán - veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy KORMORÁN
3.5.2022 23.5.2022
Ná-Lipí,uzavírka2022
Veřejná vyhláška Ná-Lipí-uzavírka,silnice
24.4.2022 16.5.2022
Finanční úřad veřejná vyhláška - daň z nemovitostí 24.4.2022 4.6.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2021
FIN 2-12 M 2021
Návrh závěrečného účtu 2021
Plnění rozpočtu 2021 - seskupený
Přehled úvěrů 2021
Příloha 2021
Rozpočet 2021 včetně plnění minulého roku
Rozvaha 2021
Výkaz zisku a ztráty 2021
Finanční vypořádání 2021
16.4.2022 30.7.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022 13.4.2022 16.5.2022
DSO RN Vykaz zisku a ztraty 2021
DSO RN Rozvaha 2021
DSO RN Priloha 2021
DSO RN Prehled o zmenach kapitalu 2021
DSO RN Prehled o peneznich tocich 2021
DSO RN Zprava o kontrole hospodareni 2021 ANON
DSO RN Fin 2_12 k 31122021
DSO RN Zaverecny ucet 2021 navrh
8.4.2022 6.5.2022
Veřejná vyhláška ZEPO Bohuslavice výjezd z pole Náchod-Nový Hrádek
ZEPO Bohuslavice výjezd z pole Náchod-Nový Hrádek situace
5.4.2022 21.4.2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 31.3.2022 23.3.2022 1.4.2022
Rozpočtové opatření č. 3/2022 14.3.2022 13.4.2022
Návrh Opatření obecné povahy § 56 ZOPK_bobr
Veřejná vyhláška - Návrh OOP Bobr
14.3.2022 5.4.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022 2.3.2022 14.3.2022
Veřejná vyhláška KÚ KHK -kormorán
Návrh opatření obecné povahy - kormorán
20.2.2022 10.3.2022
Nový Hrádek-MK,ÚK,silnice-změna
Nový Hrádek-MK,ÚK,silnice-SDZ-prahy
20.2.2022 10.3.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022 9.2.2022 2.3.2022
MZe Opatření obecné povahy
MZe Veřejná vyhláška
31.1.2022 20.2.2022
Rozpočtové opatření č. 14/2021 17.1.2022 9.2.2022
Rozpočtové opatření č. 13/2021 6.1.2022 17.1.2022
Výroční zpráva za rok 2021 - poskytování informací podle InfZ 2.1.2022 18.1.2022