2018

Poř.
č.
Dokument Vyvěšeno Sejmuto
46. Veřejná vyhláška ZÚR KHK č.2 12.11.2018  
45. Rozpočtové opatření č. 10/2018 11.11.2018  
44. Veřejná vyhláška - zrušení opatření při nedostatku vody 3.11.2018  
43. Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce 2.11.2018 26.10.2018 2.11.2018
42. Rozpočtové opatření č. 9/2018 25.10.2018 11.11.2018
41. Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR - II. kolo 13.10.2018 3..11.2018
40. Výsledky voleb do zastupitelstva obce 6.10.2018 22.10.2018
39. Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR 6.10.2018 22.10.2018
38. Inzerát HNA/007/2018
Oznámení o VŘ HNA/007/2018 s aukcí
6.9.2018 3.11.2018
37. Rozhodnutí o ukončení mimořádných klimatických podmínek 6.9.2018 22.10.2018
36. Jmenování členů okrskové volební komise, 1. zasedání komise 6.9.2018 14.9.2018
35. Veřejná vyhláška - vyhlášení zákazu odběru povrchových vod 25.8.2018 3.11.2018
34. Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu PČR - jmenování zapisovatele 25.8.2018 14.9.2018
33. Rozpočtové opatření č. 8/2018 25.8.2018 25.10.2018
32. Rozpočtové opatření č. 7/2018 1.8.2018 25.8.2018
31. Rozpočtové opatření č. 6/2018 1.8.2018 25.8.2018
30. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 2.8.2018 26.7.2018 2.8.2018
29. Rozhodnutí o období mimořádných klimatických podmínek 26.7.2018 6.9.2018
28. Rozpočtové opatření č. 5/2018 18.7.2018 1.8.2018
27. Informace o volbách do zastupitelstev obcí a do senátu 2018 12.7.2018  
26. Rozpočtové opatření č. 4/2018 11.7.2018 18.7.2018
25. Borová-Č.Čermná-uzavírka-objížďka
Borová-Č.Čermná
6.7.2018 20.8.2018
24. Volby do zastupitelstva obce 2018 - počty podpisů na peticích
Volby do zastupitelstva obce 2018 - pověřený obecní úřad
28.6.2018  
23. Schválený závěrečný účet obce Borová za rok 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2017
Výkaz zisku a ztráty (2017)
Vyúčtování fin. vztahu (2017)
Rozvaha (2017)
Příloha (2017)
Plnění rozpočtu-výdaje dle par. (2017)
Plněni rozpočtu (2017)
Plnění rozpočtu dle paragrafů (2017)
Inventarizační zpráva (2017)
FIN 2-12 M (2017)
23.5.2018  
22. DSO Region Orlické hory - výkazy_prosinec_2017
Inventarizační zpráva 2017
Zpráva_o_výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva_o_hospodaření_DSO ROH 2017
23.5.2018 12.6.2018
21. Informace o zpracování osobních údajů, pověřenkyně pro GDPR 22.5.2018  
20. Rozpočtové opatření č. 3/2018 22.5.2018 11.7.2018
19. ÚZSVM inzerát HNA/004/2018
ÚZSVM oznámení HNA/004/2018
21.5.2018 20.6.2018
18. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 10.5.2018 2.5.2018 10.5.2018
16. SPÚ nabídka pozemků k pronájmu
Informace pro zájemce o užívání nemovitých věcí
Žádost o užívání
2.5.2018 12.6.2018
16. Finanční úřad - veřejná vyhláška
MF-Inf15_9
MF-Inf10_11
26.4.2018 12.6.2018
15. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2017
Návrh závěrečného účtu
FIN 2-12 M (2017)
Inventarizační zpráva (2017)
Plnění rozpočtu dle paragrafů (2017)
Plnění rozpočtu-výdaje dle par. (2017)
Plněni rozpočtu (2017)
Příloha (2017)
Rozvaha (2017)
Výkaz zisku a ztráty (2017)
Vyúčtování fin. vztahu (2017)
17.4.2018 10.5.2018
14. Rozpočtové opatření č. 2/2018 17.4.2018 22.5.2018
13. Informace podle z.č. 106_1999 Sb. 28.3.2018 22.4.2018
12. ÚZSVM inzerát
ÚZSVM oznámení
26.3.2018 26.4.2018
11. DSO Region Novoměstsko závěrečný účet 2017 návrh
Fin 2_12 k 31.12.2017
Přehled o peněžních tocích 2017
Přehled o změnách kapitálu 2017
Příloha 2017
Rozvaha 2017
Výkaz zisku a ztráty 2017
Zpráva o kontrole hospodaření 2017
23.3.2018 18.4.2018
10. Schválený rozpočet DSO Region Orlické hory na rok 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Region Orlické hory 2019-21
15.3.2018  
9. Schválený rozpočet obce Borová na rok 2018 24.2.2018  
8. Veřejná vyhláška ZÚR KHK 13.2.2018 5.3.2018
7. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 15.2.2018 7.2.2018 15.2.2018
6. Rozpočtové opatření č. 1/2018 7.2.2018 17.4.2018
5. Borová nemovitosti - nabídka užívání
Žádost o užívání nemovitých věcí
Informace pro zájemce o užívání nemovitých věcí
7.2.2018 10.3.2018
4. Návrh rozpočtu DSO Region Orlické hory na rok 2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Region Orlické hory 2019-2021
31.1.2018 8.3.2018
3. Rozpočtové opatření č. 10/2017 16.1.2018 13.2.2018
2. Výroční zpráva za rok 2017- poskytování informací podle InfZ 3.1.2018 3.2.2018
1. Návrh rozpočtu obce Borová na rok 2018 3.1.2018 16.2.2018