2018

Poř.
č.
Dokument Vyvěšeno Sejmuto
53. Schválený rozpočet obce Borová na rok 2019 28.12.2018 18.12.2019
52. Rozpočtové opatření č.11/2018 12.12.2018 13.1.2019
51. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 20.12.2018 12.12.2018 20.12.2018
50. Návrh rozpočtu obce Borová na rok 2019 5.12.2018 20.12.2018
49. Oznámení o VŘ č. HNA/014/2018
Inzerát HNA/014/2018
3.12.2018 31.1.2019
48. DSO Region Novoměstsko - návrh rozpočtu 2019
Střednědobý výhled rozpočtu DSO RN 2020-2021 návrh
23.11.2018 12.12.2018
47. Střednědobý výhled rozpočtu DSO ROH 2020-2022 návrh
DSO Region Orlické hory - návrh rozpočtu 2019
22.11.2018 10.12.2018
46. Veřejná vyhláška ZÚR KHK č.2 12.11.2018 20.12.2018
45. Rozpočtové opatření č. 10/2018 11.11.2018 12.12.2018
44. Veřejná vyhláška - zrušení opatření při nedostatku vody 3.11.2018 24.11.2018
43. Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce 2.11.2018 26.10.2018 2.11.2018
42. Rozpočtové opatření č. 9/2018 25.10.2018 11.11.2018
41. Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR - II. kolo 13.10.2018 3..11.2018
40. Výsledky voleb do zastupitelstva obce 6.10.2018 22.10.2018
39. Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR 6.10.2018 22.10.2018
38. Inzerát HNA/007/2018
Oznámení o VŘ HNA/007/2018 s aukcí
6.9.2018 3.11.2018
37. Rozhodnutí o ukončení mimořádných klimatických podmínek 6.9.2018 22.10.2018
36. Jmenování členů okrskové volební komise, 1. zasedání komise 6.9.2018 14.9.2018
35. Veřejná vyhláška - vyhlášení zákazu odběru povrchových vod 25.8.2018 3.11.2018
34. Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu PČR - jmenování zapisovatele 25.8.2018 14.9.2018
33. Rozpočtové opatření č. 8/2018 25.8.2018 25.10.2018
32. Rozpočtové opatření č. 7/2018 1.8.2018 25.8.2018
31. Rozpočtové opatření č. 6/2018 1.8.2018 25.8.2018
30. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 2.8.2018 26.7.2018 2.8.2018
29. Rozhodnutí o období mimořádných klimatických podmínek 26.7.2018 6.9.2018
28. Rozpočtové opatření č. 5/2018 18.7.2018 1.8.2018
27. Informace o volbách do zastupitelstev obcí a do senátu 2018 12.7.2018 7.10.2018
26. Rozpočtové opatření č. 4/2018 11.7.2018 18.7.2018
25. Borová-Č.Čermná-uzavírka-objížďka
Borová-Č.Čermná
6.7.2018 20.8.2018
24. Volby do zastupitelstva obce 2018 - počty podpisů na peticích
Volby do zastupitelstva obce 2018 - pověřený obecní úřad
28.6.2018 7.10.2018
23. Schválený závěrečný účet obce Borová za rok 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2017
Výkaz zisku a ztráty (2017)
Vyúčtování fin. vztahu (2017)
Rozvaha (2017)
Příloha (2017)
Plnění rozpočtu-výdaje dle par. (2017)
Plněni rozpočtu (2017)
Plnění rozpočtu dle paragrafů (2017)
Inventarizační zpráva (2017)
FIN 2-12 M (2017)
23.5.2018 25.3.2019
22. DSO Region Orlické hory - výkazy_prosinec_2017
Inventarizační zpráva 2017
Zpráva_o_výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva_o_hospodaření_DSO ROH 2017
23.5.2018 12.6.2018
21. Informace o zpracování osobních údajů, pověřenkyně pro GDPR 22.5.2018  
20. Rozpočtové opatření č. 3/2018 22.5.2018 11.7.2018
19. ÚZSVM inzerát HNA/004/2018
ÚZSVM oznámení HNA/004/2018
21.5.2018 20.6.2018
18. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 10.5.2018 2.5.2018 10.5.2018
16. SPÚ nabídka pozemků k pronájmu
Informace pro zájemce o užívání nemovitých věcí
Žádost o užívání
2.5.2018 12.6.2018
16. Finanční úřad - veřejná vyhláška
MF-Inf15_9
MF-Inf10_11
26.4.2018 12.6.2018
15. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2017
Návrh závěrečného účtu
FIN 2-12 M (2017)
Inventarizační zpráva (2017)
Plnění rozpočtu dle paragrafů (2017)
Plnění rozpočtu-výdaje dle par. (2017)
Plněni rozpočtu (2017)
Příloha (2017)
Rozvaha (2017)
Výkaz zisku a ztráty (2017)
Vyúčtování fin. vztahu (2017)
17.4.2018 10.5.2018
14. Rozpočtové opatření č. 2/2018 17.4.2018 22.5.2018
13. Informace podle z.č. 106_1999 Sb. 28.3.2018 22.4.2018
12. ÚZSVM inzerát
ÚZSVM oznámení
26.3.2018 26.4.2018
11. DSO Region Novoměstsko závěrečný účet 2017 návrh
Fin 2_12 k 31.12.2017
Přehled o peněžních tocích 2017
Přehled o změnách kapitálu 2017
Příloha 2017
Rozvaha 2017
Výkaz zisku a ztráty 2017
Zpráva o kontrole hospodaření 2017
23.3.2018 18.4.2018
10. Schválený rozpočet DSO Region Orlické hory na rok 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Region Orlické hory 2019-21
15.3.2018 10.12.2018
9. Schválený rozpočet obce Borová na rok 2018 24.2.2018 28.12.2018
8. Veřejná vyhláška ZÚR KHK 13.2.2018 5.3.2018
7. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 15.2.2018 7.2.2018 15.2.2018
6. Rozpočtové opatření č. 1/2018 7.2.2018 17.4.2018
5. Borová nemovitosti - nabídka užívání
Žádost o užívání nemovitých věcí
Informace pro zájemce o užívání nemovitých věcí
7.2.2018 10.3.2018
4. Návrh rozpočtu DSO Region Orlické hory na rok 2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Region Orlické hory 2019-2021
31.1.2018 8.3.2018
3. Rozpočtové opatření č. 10/2017 16.1.2018 13.2.2018
2. Výroční zpráva za rok 2017- poskytování informací podle InfZ 3.1.2018 3.2.2018
1. Návrh rozpočtu obce Borová na rok 2018
FIN 2-12_11_2017
3.1.2018 16.2.2018