Úprava okolí kaple Božského Srdce Páně v Borové - dlážděné plochy

Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem

 

Ve čtvrtek dne 25.8.2016 započali pracovníci firmy STRABAG, a.s., stavební práce na akci "Oprava MK "Za kaplí" Borová. Pod tímto názvem se skrývá celková oprava obslužné komunikace umístěné na pozemku p. č. 749/1 a částečně na pozemku p.č. 330/12, v k.ú. Borová. Součástí prací bude zhotovení zpevněného podloží, pokládka asfaltu, doplnění chybějícího veřejného osvětlení a další související práce.

Zhotovitelem stavby je společnost STRABAG, a.s., která v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby předložila nejnižší nabídkovou cenu, která činí 1,485.366 Kč včetně DPH. Dílo bude zhotoveno na základě projektové dokumentace zpracované firmou Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice. Harmonogram prací je dle smlouvy o dílo rozvržen do období 25.8.2016 až 10.11.2016.

Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje poskytnutých v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova“ 16POV02 „Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura“, dotace byla obci poskytnuta ve výši 368 222,23 Kč. Náklady z rozpočtu obce tak činí 1 117 443,77 Kč.

Stavba byla dokončena ke dni 30.9.2016, kdy byla bez závad a nedodělků starostou obce převzata.

 

Bc. Pavel Jirka, starosta obceVíce zde: https://www.borovaunachoda.cz/obec/dotacni-projekty-obce/oprava-mk-za-kapli-borova/

Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem

 

Ve čtvrtek dne 25.8.2016 započali pracovníci firmy STRABAG, a.s., stavební práce na akci "Oprava MK "Za kaplí" Borová. Pod tímto názvem se skrývá celková oprava obslužné komunikace umístěné na pozemku p. č. 749/1 a částečně na pozemku p.č. 330/12, v k.ú. Borová. Součástí prací bude zhotovení zpevněného podloží, pokládka asfaltu, doplnění chybějícího veřejného osvětlení a další související práce.

Zhotovitelem stavby je společnost STRABAG, a.s., která v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby předložila nejnižší nabídkovou cenu, která činí 1,485.366 Kč včetně DPH. Dílo bude zhotoveno na základě projektové dokumentace zpracované firmou Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice. Harmonogram prací je dle smlouvy o dílo rozvržen do období 25.8.2016 až 10.11.2016.

Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje poskytnutých v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova“ 16POV02 „Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura“, dotace byla obci poskytnuta ve výši 368 222,23 Kč. Náklady z rozpočtu obce tak činí 1 117 443,77 Kč.

Stavba byla dokončena ke dni 30.9.2016, kdy byla bez závad a nedodělků starostou obce převzata.

 

Bc. Pavel Jirka, starosta obceVíce zde: https://www.borovaunachoda.cz/obec/dotacni-projekty-obce/oprava-mk-za-kapli-borova/

Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem

 

Ve čtvrtek dne 25.8.2016 započali pracovníci firmy STRABAG, a.s., stavební práce na akci "Oprava MK "Za kaplí" Borová. Pod tímto názvem se skrývá celková oprava obslužné komunikace umístěné na pozemku p. č. 749/1 a částečně na pozemku p.č. 330/12, v k.ú. Borová. Součástí prací bude zhotovení zpevněného podloží, pokládka asfaltu, doplnění chybějícího veřejného osvětlení a další související práce.

Zhotovitelem stavby je společnost STRABAG, a.s., která v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby předložila nejnižší nabídkovou cenu, která činí 1,485.366 Kč včetně DPH. Dílo bude zhotoveno na základě projektové dokumentace zpracované firmou Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice. Harmonogram prací je dle smlouvy o dílo rozvržen do období 25.8.2016 až 10.11.2016.

Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje poskytnutých v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova“ 16POV02 „Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura“, dotace byla obci poskytnuta ve výši 368 222,23 Kč. Náklady z rozpočtu obce tak činí 1 117 443,77 Kč.

Stavba byla dokončena ke dni 30.9.2016, kdy byla bez závad a nedodělků starostou obce převzata.

 

Bc. Pavel Jirka, starosta obceVíce zde: https://www.borovaunachoda.cz/obec/dotacni-projekty-obce/oprava-mk-za-kapli-borova/

Ve čtvrtek dne 25.8.2016 započali pracovníci firmy STRABAG, a.s., stavební práce na akci "Oprava MK "Za kaplí" Borová. Pod tímto názvem se skrývá celková oprava obslužné komunikace umístěné na pozemku p. č. 749/1 a částečně na pozemku p.č. 330/12, v k.ú. Borová. Součástí prací bude zhotovení zpevněného podloží, pokládka asfaltu, doplnění chybějícího veřejného osvětlení a další související práce.

Zhotovitelem stavby je společnost STRABAG, a.s., která v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby předložila nejnižší nabídkovou cenu, která činí 1,485.366 Kč včetně DPH. Dílo bude zhotoveno na základě projektové dokumentace zpracované firmou Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice. Harmonogram prací je dle smlouvy o dílo rozvržen do období 25.8.2016 až 10.11.2016.

Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje poskytnutých v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova“ 16POV02 „Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura“, dotace byla obci poskytnuta ve výši 368 222,23 Kč. Náklady z rozpočtu obce tak činí 1 117 443,77 Kč.

Stavba byla dokončena ke dni 30.9.2016, kdy byla bez závad a nedodělků starostou obce převzata.Více zde: https://www.borovaunachoda.cz/obec/dotacni-projekty-obce/oprava-mk-za-kapli-borova/

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

 

V úterý dne 10.9.2019 zahájila společnost Alprim CZ s.r.o. z Velkého Poříčí stavební práce v rámci projektu "Úprava okolí kaple Božského Srdce Páně v Borové - dlážděné plochy" spočívající ve zhotovení přístupové komunikace od hlavní silnice č. III/28526 ke kapli Božského Srdce Páně a zpevněných dlážděných ploch v prostoru hlavního a bočního vchodu do kaple. V průběhu akce bude provedeno odstranění zeminy v uvedeném prostoru, příprava podloží, zhotovení štěrkového lože, obrubníků ze žulových dlažebních kostek, pokládka dlažby ze žulových odseků a úprava navazujícího terénu.

Zhotovitelem stavby je společnost Alprim CZ, s.r.o., Velké Poříčí, která na základě vyhlášeného výběrového řízení podala nejnižší cenovou nabídku, která činila 757 029,44 Kč včetně DPH. V průběhu prací došlo k navýšení ceny díla o částku 53 814,67 Kč včetně DPH v souvislosti s pracemi neobsaženými v projektové dokumentaci (náhrada obruby zpevněných ploch dlažebními kostkami proti původním odsekům, demontáž a montáž stávajícíh laviček ad.). Dílo bylo zhotoveno podle projektové dokumentace zpracované firmou green4plan s.r.o. z Vysokova.

Ke dni 25.10.2019 bylo dílo dokončeno a bez vad a nedodělků převzato do užívání.

Projekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje, výše poskytnuté dotace v rámci dotačního projektu 18POVU1 "Program obnovy venkova" činí 228 900 Kč. Náklady z rozpočtu obce tak po odečtení dotace činí 581 945 Kč.

 

                                                                                            Pavel Jirka, starosta