Snížení nákladů na likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu

V rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“, s ohledem na nově vzniklou povinnost obcí třídit biologicky rozložitelný komunální odpad a kovy, realizovala obec Borová v roce 2015 nákup drtiče dřevní hmoty a velkoobjemového kontejneru určeného k ukládání biologicky rozložitelného odpadu.

Obec tak získala do výhradního vlastnictví drtič (štěpkovač) GTM GTS 900G a velkoobjemový kontejner o objemu 10,5 m3 vybavený sklopnými bočnicemi, otevíracími zadními vraty a ventilem pro vypouštění nahromaděné tekutiny.

Z celkových nákladů ve výši 98.785 Kč činily náklady na nákup drtiče 45.000 Kč, na nákup kontejneru 53.785 Kč.

Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Královéhradeckého kraje, který přispěl dotací ve výši 77.000 Kč, příspěvek obce byl 21.785 Kč.

 

Bc. Pavel Jirka, starosta obce