Právní předpisy obce

 

Číslo předpisu Název Datum schválení Platnost Účinnost Konec platnosti
bez čísla OZV o místních poplatcích platná v územním obvodu Borová 8.12.
1994
? 1.1.
1995
31.12.
2013
1/2005 OZV o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích 24.11.
2005
1.12.
2005
1.1.
2006
 
1/2010 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 11.11.
2010
11.11.
2010
1.1.
2011
31.12.
2013
1/2013 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 8.10.
2013
10.10.
2013
1.1.
2014
31.12.
2016
2/2013 OZV o místním poplatku ze psů 8.10.
2013
10.10.
2013
1.1.
2014
 
 3/2013  OZV o místním poplatku ze vstupného 8.10.
2013
10.10.
2013
1.1.
2014
 
1/2016 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.9.
2016
18.9.
2016
1.1.
2017
 

OZV - obecně závazná vyhláška