Orgány obce

Zastupitelstvo obce

Aleš Jakubec, DiS.

starosta

bez politické příslušnosti

Luboš Balcar

místostarosta

bez politické příslušnosti

Pavlína Balcarová

 

bez politické příslušnosti

Miroslav Čáp

 

bez politické příslušnosti

Bc. Pavel Jirka

 

bez politické příslušnosti

Kateřina Zelená

 

bez politické příslušnosti

Finanční výbor

Bc. Pavel Jirka

předseda

Miroslav Čáp

 

Kateřina Zelená

 

 

Kontrolní výbor

Kateřina Zelená

předseda

Miroslav Čáp  

 

Bc. Pavel Jirka

 

 

Kulturní výbor

Pavlína Balcarová

předseda

Kateřina Zelená

 

Lenka Šipošová