Orgány obce

Zastupitelstvo obce

Bc. Pavel Jirka

starosta

bez politické příslušnosti

Vladimír Elcner

místostarosta

bez politické příslušnosti

Ing. Anna Suková

 

bez politické příslušnosti

Ing. Marek Ambrož

 

bez politické příslušnosti

Kateřina Zelená

 

bez politické příslušnosti

Pavlína Balcarová

 

bez politické příslušnosti

Luboš Balcar

 

bez politické příslušnosti

Petr Bubeníček

 

bez politické příslušnosti

Jiří Dörner

 

bez politické příslušnosti

 

Finanční výbor

Petr Bubeníček

předseda

Luboš Balcar

 

Ing. Anna Suková

 

 

Kontrolní výbor

Ing. Marek Ambrož

předseda

Jiří Dörner   

 

Kateřina Zelená

 

 

Kulturní výbor

Pavlína Balcarová

předseda

Kateřina Zelená

 

Ing. Anna Suková