Orgány obce

Zastupitelstvo obce

Bc. Pavel Jirka

starosta

bez politické příslušnosti

Vladimír Homolka

místostarosta

bez politické příslušnosti

Dana Školníková

 

bez politické příslušnosti

Ing. Anna Suková

 

bez politické příslušnosti

Kateřina Škodová

 

bez politické příslušnosti

Pavlína Škodová

 

bez politické příslušnosti

Vladimír Elcner

 

bez politické příslušnosti

Jiří Dörner

 

bez politické příslušnosti

Jiří Škoda

 

bez politické příslušnosti

 

Finanční výbor

Dana Školníková

předseda

Pavlína Škodová

 

Jiří Dörner

 

 

Kontrolní výbor

Kateřina Škodová

předseda

Ing. Anna Suková   

 

Vladimír Elcner

 

 

Kulturní výbor

Ing. Anna Suková

předseda

Pavlína Škodová

 

Vladimír Elcner