Restaurování sousoší kalvárie v Borové

V roce 2016 obec Borová realizovala akci „Restaurování sousoší kalvárie" spočívající v obnově polorozpadlého sousoší umístěného u brány do místního zemědělského družstva. Toto sousoší daroval vlastník pozemku, na němž  bylo umístěno, do vlastnictví obce. Následně bylo sousoší rozebráno a přemístěno k místnímu hřbitovu, zde bylo osazeno na nový základ a po celkové opravě je nyní významnou dominantou tohoto místa.

Restaurátorské práce provedla firma Restaurátorství a pozlacovačství spol. s r.o., Nové Město nad Metují, p.  Petr Tomáš.

Celkové náklady projektu činily 64.630 Kč. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR částkou 35.800 Kč, náklady obce činily 28.830 Kč.

Bc. Pavel Jirka, starosta obce