Oprava MK "Za kaplí" Borová

Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem

 

Ve čtvrtek dne 25.8.2016 započali pracovníci firmy STRABAG, a.s., stavební práce na akci "Oprava MK "Za kaplí" Borová. Pod tímto názvem se skrývá celková oprava obslužné komunikace umístěné na pozemku p. č. 749/1 a částečně na pozemku p.č. 330/12, v k.ú. Borová. Součástí prací bude zhotovení zpevněného podloží, pokládka asfaltu, doplnění chybějícího veřejného osvětlení a další související práce.

Zhotovitelem stavby je společnost STRABAG, a.s., která v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby předložila nejnižší nabídkovou cenu, která činí 1,485.366 Kč včetně DPH. Dílo bude zhotoveno na základě projektové dokumentace zpracované firmou Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice. Harmonogram prací je dle smlouvy o dílo rozvržen do období 25.8.2016 až 10.11.2016.

Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje poskytnutých v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova“ 16POV02 „Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura“, dotace byla obci poskytnuta ve výši 368 222,23 Kč. Náklady z rozpočtu obce tak činí 1 117 443,77 Kč.

Stavba byla dokončena ke dni 30.9.2016, kdy byla bez závad a nedodělků starostou obce převzata.

 

Bc. Pavel Jirka, starosta obce