Obec Borová - pořízení územního plánu

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje


V roce 2022 obec Borová realizuje projekt "Obec Borová - pořízení územního plánu", spočívající v tvorbě nového územního plánu obce Borová. Projekt je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje, výše poskytnuté investiční dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje č. 21RRD03 "Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS" činí 83.700 Kč, celkové náklady dle cenové nabídky činí 209. 330 Kč. Termín realizace je stanoven na období od 1.1.2022 do 30.11.2024.
 
                                                                                                Pavel Jirka, starosta