Borová v datech

1445

První písemná zmínka o obci v náchodské pamětní knize.

1810

První zvon v obci, zavěšen na sloupu u čp. 15.

1819

První zmínka o školním vyučování, první učitel v obci Jan Dědek.

1822

Počátky historie borovské hudby.

1836

Vystavěna zděná zvonice, byl do ní přemístěn zvon od čp. 15.

1838

Založena první pamětní kniha.

1864

Postavena dřevěná škola pro jednu třídu.

1874

Dne 11. června vypukl v obci velký požár, shořelo 87 chalup a škola.

1886

Zřízen dobrovolný hasičský sbor.

1901

Zahájil činnost ochotnický spolek "Havlíček".

1912

Založena TJ Sokol v Borové.

1925

Položen základní kámen k nové obecné škole.

1928

Dne 14. října byl slavnostně předán do správy obce pomník 35 obětem padlým v 1.sv. válce.

1929

Od 1. května byla přes obec zavedena pravidelná autobusová linka Nový Hrádek - Náchod.

1929

Postaven taneční sál v hostinci "Pod Lípou".

1930

Dne 14. února byla podepsaná smlouva o zavedení elektřiny do obce.

1930

Dne 24. července se rozsvítila první žárovka v obci.

1931

Poprvé dostal obecní policajt stejnokroj a složil obecnímu zastupitelstvu přísahu.

1933

Zakoupen pozemek pro stavbu kaple.

1934

Zahájena stavba kaple v Borové, dne 5. července byl slavnostně položen základní kámen.

1934

Manželé Škodovi darovali pozemek pro stavbu hřbitova.

1935

Zakoupen a vysvěcen zvon pro místní kapli.

1936

Zahájena výstavba objektů vojenského opevnění.

1937

Dne 30. května byla slavnostně vysvěcena kaple v Borové.

1940

Dne 15. září byl do Borové na "Strážnici" umístěn německý letecký oddíl. Byla mu postavena strážní chata a zaveden telefon.

1940

Dne 28. září proběhlo slavnostní posvěcení a otevření místního hřbitova (předtím se pohřbívalo na Nový Hrádek).

1942

Obec se dočkala telefonu. Telefon měla již zavedena německá branná moc na "Strážnici" a obci bylo dovoleno po těchto telegrafních sloupech zřídit obecní telefon. Hovorna byla umístěna v hostinci Aloise Balcara. Ještě tentýž den se uskutečnil první hovor.

1942

Dne 1. dubna byly z obce odvezeny zvony na nádraží v Náchodě.

1956

V Americe zemřel borovský rodák Adolf Kačer, který byl předsedou Českého národního sdružení pro celou Ameriku.

1957

V obci bylo založeno JZD.

1958

První televizor v obci.

1958

Vybudována přímá cesta od kaple na hřbitov a osázená 96 javory.

1959

Okresní správou v Náchodě byla vybudovaná asfaltová silnice přes celou obec.

1960

Rozšířeno sokolské hřiště do dnešní velikosti.

1961

Postavena autobusová čekárna.

1962

Postavení místní prodejny na místě staré školy.

1967

Zahájení první etapy výstavby vodovodu z důvodu zkažené vody ve studnách. Vodovod byl zaveden jen do chalup, kde byla tato vadná voda zjištěna. Postupně byl rozšiřován.

1970

Dne 30. května se konal 1. ročník "Borovské padesátky kladským pomezím".

1975

Dokončena stavba kulturního domu a požární zbrojnice.

1986

Započata výstavba bytovek místního družstva.

1997

Dne 11. června zemřel v Praze borovský rodák BOHUSLAV ČÁP, člen činohry Národního divadla. Jeho známou první filmovou rolí byl švec z pohádky Pyšná princezna.

2000

II.sraz obcí Borová (I.ročník se uskutečnil v Borové u Poličky)

2007

IX.sraz obcí Borová, Sraz rodáků, svěcení Obecního znaku a praporu

2011

Dne 18.července zemřela v Olomouci borovská rodačka profesorka MUDr. DAGMAR HAUFTOVÁ, CSc.

2014

15.sraz obcí Borová, Sraz rodáků, svěcení hasičských vozů

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Použitá literatura: brožura Borová u Náchoda, vydaná obecním úřadem r. 2000