Aktuality

13.01.2021 11:44

Zadání územního plánu Borová k projednání

Na úřední desce je zveřejněno Zadání územního plánu Borová k projednání a Oznámení o projednání návrhu. Do dokumentů lze rovněž nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.

—————

31.12.2020 10:31

Nabídka pozemku pro výstavbu RD

Obec Borová nabízí k prodeji pozemek p.č. 113/1. Pozemek je určen pro stavbu objektu k trvalému bydlení. Další informace na níže uvedených odkazech a na tel. 702286207.  Záměr prodeje pozemku...

—————

19.12.2020 12:20

Ceny vodného a stočného na rok 2021

Ceny vodného a stočného 2021

—————

14.12.2020 21:17

Vyhláška o místním poplatku z pobytu

Obec Borová si upozorňuje na skutečnost, že dne 3.9.2020 byla zastupitelstvem obce schválena vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 21.9.2020. Zároveň si...

—————

12.12.2020 18:24

Prodej pozemku p.č. 113/1 Borová

Obec Borová vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 113/1 k.ú. Borová. Podmínky níže v textu a na úřední desce obce. Záměr prodeje pozemku 113/1 Mapa

—————

—————