XX. Borovské hry 2019

 
                                                                                                         
Od doby uskutečnění prvního setkání obcí Borová, které se pod názvem "Borovské hry" konaly v roce 1999 v Borové u Poličky, uběhlo již 20 let a nadešel čas oslav dvacetileté historie těchto setkání. Čest uspořádat dvacáté Borovské hry připadla v termínu 21.6. až 23.6.2019 na naši obec, tedy Borovou u Náchoda.
Po několika týdnech plánování a příprav jsme v průběhu pátečních podvečerních hodin přivítali účastníky z Borové u Zbraslavic, z Borové u Trnavy, z Bolatic - Borové, z Havlíčkovy Borové a z Borové u Poličky, přičemž někteří opozdilci dorazili až v sobotu ráno. Díky těmto účastníkům se naše obec rozrostla přibližně o 120 obyvatel. Bylo však trochu zklamáním, že některé Borové tentokrát přijely proti jiným ročníkům ve významném oslabení. Velkým plusem letošních her bylo, že se podařilo všechny účastníky ubytovat přímo v obci a nikdo nemusel zbytečně dojíždět.
Celá akce se konala na místním fotbalovém hřišti, kde v centrální části bylo umístěno pódium s tanečním parketem a prostorem pro soutěže, a na okrajích hřiště byly občerstvovací stanice, kde se o všechny vzorně starali místní hasiči a Sokolové. Mimo občerstvení na hřišti bylo na dosah v provozu pohostinství "U Kačeny". Nabídka občerstvení byla široká, u hasičů se točilo prase a pivo, v nabídce byly také klobásy, Sokolové nabídli drůbež, ryby a klobásy, v hospodě byly pravé borovské a všemi vyhledávané langoše, k pití různé alko i nealko nápoje, hlady a žízní jistě nikdo netrpěl.
Od pátečního večera do časného sobotního rána jsme se všichni potkávali na hřišti, kde se konala taneční zábava. K tanci a poslechu hrála orlickoústecká skupina Fernet šok.
Sobotní dopoledne bylo vyplněno bohatým kulturním programem, jehož vrcholným číslem bylo vystoupení na slackline, kdy v rámci projektu SLACKSHOW předvedi své umění Danny Menšík, dvojnásobný držitel světového rekordu na highline, a Štěpán Pecka, aktuální mistr ČR v trickline. Součástí vystoupení byl workshop, kde si každý mohl za asistence Dannyho a Štěpána vyzkoušet své schopnosti při chůzi na pásce, a nutno říci, že o workshop byl velký zájem. Dále byla pro přítomné připravena žonglérská vystoupení, jako roztáčení talířů na tyči, vrhání nožů a další. I tyto atrakce si každý mohl vyzkoušet.
V poledne se v prostorách obecního úřadu sešli starostové a zástupci všech zúčastněných Borových k posezení spojenému s obědem. Zde jsme mohli přivítat pana Bc. Pavla Hečka, člena Rady Královéhradeckého kraje, který přijal naše pozvání na akci. Posezení se neslo v duchu neformální diskuze a v přátelské atmosféře tak přítomní strávili bezmála půldruhé hodiny.
Ale přiblížil se čas hlavnho programu, kterým bylo sportovní zápolení Borových, tentokrát v duchu cesty kolem světa. Již tradičně soutěžila šestičlenná družstva v šesti disciplínách, bonusem pak byla samostatná soutěž pro starosty a zástupce obcí. Ve dvě hodiny odpoledne se od vstupní brány na hřiště vydal průvod družstev jednotlivých Borových vedených našimi dětmi nesoucími tabulky s názvy obcí a za účasti rozhodčích do prostoru vyhrazenému soutěžím. Doprovod průvodu poskytli také zástupci místních hasičů s velitelským vozidlem Nissan Patrol, samozřejmě v barvách SDH Borová.
Po úvodních proslovech starosty Havlíčkovy Borové, který zároveň předal šerpu Borovských her starostovi pořádající obce, tedy Borové u Náchoda, a starostky Borové u Trnavy jako vítěze loňských her, a také našeho hosta Bc. Pavla Hečka za Královéhradecký kraj, byly hry zahájeny.
První cesta soutěžící zavedla z Borové až do daleké Antarktidy, kde se převtělili do starostlivých tučňáků přemísťujících svá mláďata po vytyčené trase na nové hnízdiště.
   
Po odchovu svých mladých vedla další cesta soutěžících do Jižní Ameriky. A protože tento kontinent je kolébkou fotbalu, nic  jiného než hra s míčem nemohlo následovat. V této soutěži byli vždy dva soutěžíci pevně připoutáni vedle sebe a takto za současného přihrávání si míče absolvovali slalom zakončený skórováním do branky na konci dráhy.
Po posledním gólu se soutěžící opět museli přesunout přes polovinu světa až do Asie. Zde si konečně mohli odpočinout a nasytit se, ale opět jen obrazně. Jak známo, v těchto končinách se při jídle používají hůlky a to byla také podstata další hry. Soutěžící opět ve dvojicích obdrželi dvoumetrové hůlky, každý soutěžící ve dvojici jednu, a jejich úkolem bylo po klikatící se trase dopravit sousto do "úst".
      
Po nasycení poslední soutěžící dvojice se všichni přesunuli do opět na jižní polokouli, kde v Austrálii coby klokani se snažili do svých vaků dostat co nejvíce klokánků v podobě tenisových míčků.
Další cesta soutěžící dovedla do rovníkové Afriky na lov divokých zvířat umístěných v centrální rezervaci. Zde se lovci za pomoci speciálních "rybářských" prutů snažili na háček na konci provázku ulovit destičky s vyobrazením zvířat.
A poté již nastal čas na návrat do Evropy. A protože, jak známo, Evropa táhne za jeden provaz, i naši soutěžící předvedli, jak to ve skutečnosti vypadá. Zde soutěžila celá družstva najednou proti sobě, kdy na kovovém kruhu byla navázána lana a týmy se snažily vtáhnout do středového kruhu jiný tým. Tým, který byl do kruhu vtažen, opustil soutěž, jeho lano bylo odpojeno a pokračovaly zbývající týmy. A soutěžící předváděli, že nestačí jen síla, ale i taktika, některé týmy se spojovaly proti jiným a tato síla se ukazovala jako účinná. Takto postupně jednotlivé týmy opouštěly soutěž, až nakonec zbyly pouze dva a tady už šlo jen o to, který z nich bude silnější.
Soutěže nebyly vůbec jednoduché a soutěžící místy bojovali nejen se soupeři, ale i sami se sebou. Nakonec se však všichni do cíle dostali a podle jeich slov si hry náležitě užili. Aby toho nebylo málo, tak organizátoři připravili i soutěž pro zástupce obcí. Jednalo se o pouhé projetí přímé trasy tam a zpět na kole, tedy naprosto jednoduchá záležitost. Drobná záludnost byla v tom, že kolo mělo opačné řízení, takže při otočení řídítek vpravo kolo zatáčelo doleva a naopak. Takže o přímé trase se opravdu mluvit nedalo, někteří z nás kličkovali skoro po celém hřišti.
Celé hry nakonec vyhrála Havlíčkova Borová, která si také převzala putovní pohár pro vítěze.
Všichni soutěžící byli za své výkony odměněni reklamními předměty a řadou dobrot k snědku i k pití. Na úplný závěr her paní starostka Borové u Trnavy pozvala všechny přítomné na další ročník Borovských her, které se budou konat v roce 2020 v Borové u Trnavy.
Odpoledne a večer už patřil volné zábavě, k tanci a poslechu večer zahrála skupina Proměny, ve 23 hodin byl hudební program zpestřen ohňostrojem a poté v hudební produkci pokračoval DJ Matt.
V průběhu nedělního dopoledne jsme se rozloučili se všemi návštěvníky a okolo poledne již bylo na Borové ticho, jako by se žádná akce nekonala.
Závěrem tohoto ohlédnutí bych rád poděkoval všem organizátorům, protože díky nim a jejich vytrvalosti před akcí se podařilo upravit celou obec, posekat trávníky, přpravit pro všechny účastníky ubytování, krytá posezení na hřišti, pódium včetně tanečního parketu, a v průběhu celého víkendu zajistit, aby bylo o všechny dobře postaráno. Není možno na tomto místě konkrétně jmenovat všechny, kdo za celou akcí stojí, a tak poděkování patří zejména členům Sboru dobrovolných hasičů Borová, TJ Sokol Borová a mnoha obyvatelům obce. Poděkování také patří obci Česká Čermná a zejména panu starostovi Tomáši Kulhánkovi za zapůjčení celé řady vybavení, které bychom jinak těžko sháněli a případně za ně platili velké peníze.
Speciální poděkování patří členovi Rady Královéhradeckého kraje panu Bc. Pavlu Hečkovi, který Borovské hry poctil svou návštěvou a který během přibližně tříhodinové návštěvy nejen poseděl se starosty obcí, ale shlédl i část programu her a pobavil se s účastníky her i lidmi, kteří se na hřišti starali o všeobecné blaho.
Závěrem je třeba říci, že akce XX. Borovské hry se konala za finanční podpory Královéhradeckého kraje, za kterou patří zástupcům kraje velké poděkování.
 
                                                                                                    Pavel Jirka, starosta