Archiv článků

13.01.2021 11:44

Zadání územního plánu Borová k projednání

Na úřední desce je zveřejněno Zadání územního plánu Borová k projednání a Oznámení o projednání návrhu. Do dokumentů lze rovněž nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.

—————

31.12.2020 10:31

Nabídka pozemku pro výstavbu RD

Obec Borová nabízí k prodeji pozemek p.č. 113/1. Pozemek je určen pro stavbu objektu k trvalému bydlení. Další informace na níže uvedených odkazech a na tel. 702286207.  Záměr prodeje pozemku 113/1 Borová 113/1 mapa

—————

19.12.2020 12:20

Ceny vodného a stočného na rok 2021

Ceny vodného a stočného 2021

—————

14.12.2020 21:17

Vyhláška o místním poplatku z pobytu

Obec Borová si upozorňuje na skutečnost, že dne 3.9.2020 byla zastupitelstvem obce schválena vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 21.9.2020. Zároveň si dovoluje upozornit poskytovatele ubytovacích služeb v obci na povinnosti, které z této vyhlášky vyplývají...

—————

12.12.2020 18:24

Prodej pozemku p.č. 113/1 Borová

Obec Borová vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 113/1 k.ú. Borová. Podmínky níže v textu a na úřední desce obce. Záměr prodeje pozemku 113/1 Mapa

—————

02.12.2020 18:24

NAŠEL SE PES !!!

V minulém týdnu se v Borové našel zaběhnutý pes. Je to fena křížence, bez obojku, bez známky, bez čipu. Bojácná, celkem dobře živená. Prosíme o informace k majiteli tohoto psa. Informace na tel. 702286207, 606305389, obrázky níže v textu. Děkujeme. Pavel Jirka, starosta

—————

19.11.2020 13:42

Smlouva na odběr obědů

Stáhněte si formulář smlouvy na odběr obědů. Povolená pole k vyplnění jsou šedá. K pohybu mezi jednotlivými poli můžete použít klávesu TAB.Obědy - smlouva, informace

—————

22.10.2020 18:54

Úřední hodiny Obecního úřadu

Od 29.10.2020 bude Obecní úřad otevřen každý čtvrtek od 17.00 do 18.00 až do odvolání.

—————

23.09.2020 14:48

Samovýroba dřeva z obecního lesa

Obec Borová nabízí získání palivového dříví samovýrobou z obecního lesa. Pokud máte zájem o tuto nabídku, kontaktujte místostarostu obce.

—————

19.05.2020 11:20

Sběr kovů v areálu kulturního domu - INFO

Vážení občané, v souvislosti se současnou situací na trhu s odpady zatím pokračuje sběr kovů na sběrném místě u kulturního domu. Ukládat je možno pouze čisté kovy. V žádném případě nebudou odebírány elektrospotřebiče, na které je uplatňován zpětný odběr, tedy ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnky...

—————