Sbor dobrovolných hasičů obce Borová

Sbor byl založen dne 24. dubna 1886.

Webové stránky SDH Borová: hasiciborova.webnode.cz