Vyhláška o místním poplatku z pobytu

07.09.2020 10:30

Obec Borová si upozorňuje na skutečnost, že dne 3.9.2020 byla zastupitelstvem obce schválena vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 21.9.2020.

Zároveň si dovoluje upozornit poskytovatele ubytovacích služeb v obci na povinnosti, které z této vyhlášky vyplývají ode dne její účinnosti.

                                                                                    Pavel Jirka, starosta

—————

Zpět