Vyhláška o místním poplatku z pobytu

14.12.2020 21:17

Obec Borová si upozorňuje na skutečnost, že dne 3.9.2020 byla zastupitelstvem obce schválena vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 21.9.2020.

Zároveň si dovoluje upozornit poskytovatele ubytovacích služeb v obci na povinnosti, které z této vyhlášky vyplývají ode dne její účinnosti.

Pokyny k plnění povinnosti plynoucí z vyhlášky jsou uvedeny zde.

                                                                                    Pavel Jirka, starosta

—————

Zpět