Nabídka nájemních bytů

17.04.2021 13:37

Obec Borová v současnosti připravuje rekonstrukci objektu čp. 45 na nájemní byty. Bude se jednat o tři byty o velikosti 3 + kk 63,4 m2 (přízemí), 2+kk 57,2 m2 a 1+kk 35,1 m2 (oba 1. patro). Termín dokončení je stanoven nejpozději do 30.9.2022, kdy je plánováno dokončení parkovacích stání. Nájemné bylo stanoveno na 70 Kč/m2. V případě zájmu o přidělení bytu vyplňte žádost a tuto doručte obecnímu úřadu Borová. Podmínky přidělování bytů jsou uvedeny zde a na úřední desce.

—————

Zpět