Sběr jedlých tuků a olejů

30.12.2019 10:13

Od 1.1.2020 obec zajišťuje sběr jedlých tuků a olejů. Sběr bude probíhat vždy ve dnech sběru komunálních odpadů, tedy v úterý od 17:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 13:00 do 14:00 hodin, nádoba bude umístěna v areálu kulturního domu.

Oleje a tuky ukládejte v domácnosti do uzavřených plastových lahví (PET apod.) a tyto lahve poté uložte do označené nádoby v areálu KD. V žádném případě do popelnice oleje nevylévejte, ukládejte pouze v uzavřených lahvích !!!

—————

Zpět