Oprava komunikace - zahájení prací !!!

07.04.2024 10:15

Vážení občané,

dnem 8.4.2024 budou zahájeny stavební práce na opravě komunikace a opěrné zdi v centru obce. V průběhu prací bude v maximální možné míře zajištěn průchod pro pěší a průjezd pro osobní vozidla, avšak průběžně bude docházet k úplným uzavírkám  s ohledem na stav prací. Žádáme Vás, abyste vždy respektovali pokyny pracovníků stavby, zejména pak v případě aktuálních uzavírek. Nevzniknou-li v průběhu realizace stavby komplikace, mělo by omezení trvat do konce května 2024.

Děkujeme za pochopení.

—————

Zpět