2017

Poř.
č.
Písemnost Vyvěšeno Sejmuto
50. Volba prezidenta - svolání prvního zasedání komise 16.12.2017 16.1.2018
49. Volba prezidenta - jmenování členů komise 16.12.2017  
48. Rozpočtové opatření č. 9/2017 7.12.2017 16.1.2018
47. Volba prezidenta ČR - jmenování zapisovatele 2.12.2017  
46. Pozvánka na zasedání ZO Borová 7.12.2017 30.11.2017  
45. Rozpočet DSO Region Novoměstsko 2018 návrh 15.11.2017  
44. Střednědobý výhled DSO Region Novoměstsko 2019_2020 návrh 15.11.2017  
43. Rozpočtové opatření č. 8/2017 14.11.2017 7.12.2017
42. Volba prezidenta ČR - oznámení 11.11.2017  
41. MZe - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy 8.11.2017  
40. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - veřejná vyhláška 2.11.2017  
39. Rozpočtové opatření č. 7/2017 13.10.2017 14.11.2017
38. Veřejná vyhláška přechodná úprava provozu Jizbice - Nový Hrádek 6.10.2017  
37. Delegovaný člen komise - volby do PSP ČR 27.9.2017 21.10.2017
36. Jmenování členů - volby do PSP ČR 23.9.2017 21.10.2017
35. MZe - návrh opatření obecné povahy 23.9.2017 8.11.2017
34. Jmenování zapisovatele - volby do PSP ČR 9.9.2017 21.10.2017
33. Inzerát ÚZSVM
Oznámení ÚZSVM
5.9.2017 5.10.2017
32. Rozpočtové opatření č. 6/2017 4.9.2017 13.10.2017
31. Pozvánka na zasedání ZO Borová 7.9.2017 31.8.2017 7.9.2017
30. Oznámení voleb do PSP ČR 20.8.2017 21.10.2017
29. Pozvánka na zasedání ZO Borová 7.8.2017 31.7.2017 7.8.2017
28. Rozpočtové opatření č. 5/2017 15.7.2017 4.9.2017
27. Pozvánka na zasedání ZO Borová 20.7.2017 13.7.2017 27.7.2017
26. Pozvánka na zasedání ZO Borová 29.6.2017 22.6.2017 29.6.2017
25. Rozpočtové opatření č. 4/2017 10.6.2017 15.7.2017
24. Pozvánka na zasedání ZO Borová 8.6.2017 1.6.2017 8.6.2017
23. DSO ROH-výkazy prosinec 2016
Inventarizační zpráva 2016
Zpráva o přezkoumání hospodaření
Zpráva o hospodaření DSO 2016
1.6.2017 22.6.2017
22. VŘ HNA_012_2017 inzerát
VŘ HNA_012_2017 oznámení
29.5.2017 2.7.2017
21. Nařízení státní veterinární správy 10.5.2017 1.6.2017
20. Rozpočtové opatření č.3/2017 10.5.2017 13.6.2017
19. Veřejná vyhláška FÚ KHK - daň z nemovitých věcí
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
Informace k zasílání složenek
27.4.2017 13.6.2017
18. Rozpočtové opatření č.2/2017 13.4.2017 10.5.2017
17. ÚZSVM - inzerát
ÚZSVM - oznámení
29.3.2017 29.4.2017
16. DSO RN závěrečný účet 2016 - návrh
Fin 2_12 k 31122016

Zpráva o kontrole DSO RN
24.3.2017 11.4.2017
15. Schválený rozpočet DSO Region Orlické hory 2017
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Region Orlické hory 2018-2020
20.3.2017  
14. Rozpočtové opatření č.1/2017 12.3.2017 13.4.2017
13. Oznámení o měřických pracích na státních hranicích s Polskou republikou 7.3.2017 1.6.2017
12. Pozvánka na zasedání ZO Borová 9.3.2017 1.3.2017 9.3.2017
11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání - listy s podpisy
Návrh závěrečného účtu obce Borová 2016
FIN 2016
Plnění rozpočtu 2016
Plnění rozpočtu-sumárně
Příloha 2016
Rozvaha 2016
Výkaz zisku 2016
Inventarizační zpráva
Tabulky 2016
Vypořádání dotací rok 2016
20.2.2017 9.3.2017
10. Rozpočtový výhled obce Borová na roky 2017-2021 18.2.2017  
9. Schválený rozpočet obce Borová na rok 2017 18.2.2017  
8. Ptačí chřipka - ukončení mimořádných veterinárních opatření 13.2.2017 12.3.2017
7. DSO Region Orlické hory - návrh rozpočtu 2017
DSO Region Orlické hory - rozpočtový výhled 2018-2020

DSO Region Orlické hory - členské příspěvky 2017
6.2.2017 22.2.2017
6. Aviární influenza - změna MVO 4.2.2017 13.2.2017
5. ÚZSVM Inzerát
ÚZSVM Oznámení
30.1.2017 1.3.2017
4. Finanční správa - posílání do e-mailu 18.1.2017 1.6.2017
3. Ptačí chřipka - informace pro veřejnost 12.1.2017 13.2.2017
2. Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy (ptačí chřipky) 12.1.2017 13.2.2017
1. Výroční zpráva za rok 2016 - poskytování informací podle InfZ 9.1.2017 31.1.2017