2011

24.11.2011: Zdanění zpevněných ploch pozemků 2012

Zdanění zpevněných ploch pozemků 2012.pdf (267,3 kB)

 

24.11.2011: Záměr přijetí daru - p.č.731

Záměr přijetí daru 24_11.pdf (100,5 kB)

 

14.10.2011: Certifikace Originální produkt Orlické hory - oznámení o ukončení sběru žádostí, bližší informace v příloze.

Originální produkt Orlické hory.pdf (204,5 kB)

 

7.10.2011: "Orlické hory pro všechny" - projekt spolupráce, který chce překonávat bariéry v oblasti rekreace a trávení volného času, bližší informace v příloze.

Orlické hory pro všechny.pdf (224,7 kB)

 

15.9.2011: Záměr prodeje pozemku, bližší informace v příloze.

Záměr prodeje pozemku.pdf (38,6 kB)

 

15.9.2011: Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, bližší informace v příloze.

Verejna_vyhlaska_OOP_ZUR.pdf (1,2 MB)

 

6.6.2011: Závěrečný účet + rozpočet DSO Region Novoměstsko za rok 2010, bližší informace v přílohách.

Rozpočet DSO Region Novoměstsko za rok 2010.pdf (43,3 kB)

Závěrečný účet DSO Region Novoměstsko za rok 2010 - postup při schvalování.pdf (46,4 kB)

Závěrečný účet DSO Region Novoměstsko za rok 2010 komentář.pdf (44,4 kB)

 

16.4.2011: Závěrečný účet obce Borová za rok 2010, bližší informace v příloze nebo k nahlédnutí na obecním úřadě.

PDF ke stažení

  

8.4.2011: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová, bližší informace v příloze nebo k nahlédnutí na obecním úřadě.

PDF ke stažení

 

25.3.2011: Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu změny č.2 územního plánu obce Borová, bližší informace v přílohách.

PDF ke stažení - Veřejná vyhláška -oznámení o projednání návrhu změny č.2 územního plánu

PDF ke stažení - Návrh zadání změny č.2 územního plánu

PDF ke stažení - Zadání změny č.2 územního plánu

 

25.2.2011: Výsledky výběrového řízení na pronájem pohostinství v obci Borová, bližší informace v příloze.

PDF ke stažení

 

17.2.2011: Zastupitelstvo obce schválilo Návrh rozpočtu obce na rok 2011.

PDF ke stažení

 

17.2.2011:  Návrh rozpočtu DSO - Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory 2011.

PDF ke stažení - Návrh rozpočtu

PDF ke stažení - Rozpočtový výhled

 

27.1. 2011: Na schůzi zastupitelstva obce byla projednána změna č.1 územního plánu obce Borová.

PDF ke stažení - OOP

PDF ke stažení - Vyhláška k OOP

 

27.1.2011: Zastupitelstvem obce byly projednány a odsouhlaseny smlouvy s firmou OSTWIND CZ, s.r.o., konkrétně se jedná o: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s právem provést stavbu, Smlouva o zřízení věcného břemene. Vše je k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

20.1. 2011: Obec Borová uveřejňuje záměr pronájmu místního pohostinství (včetně bytové jednotky)