2010 + 2009

8.12. 2010: Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Borová, konaného dne 1.11.2010 od 18:00.

PDF ke stažení

 

2.12. 2010: Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje:

PDF ke stažení

 

21.11. 2010: Upozornění z FÚ v Náchodě: končící platnost daňové složenky, více v letáku:

PDF ke stažení

 

11.11. 2010: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

PDF ke stažení

 

18.10. 2010: Výsledky voleb do zastupitelstva obce

PDF ke stažení

 

16.9. 2010: Veřejná vyhláška - návrh změny územního plánu obce Borová.

PDF ke stažení

 

25.7. 2010: Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby v katastrálním území Borová na pozemcích p.p.č. 819 a 105.

PDF ke stažení

 

26.5. 2010: "Smlouva o spolupráci s firmou OSTWIND CZ" - povolení, výstavba a provozování větrných elektráren v katastru obce

PDF ke stažení

 

26.5. 2010:  Závěrečný účet obce za rok 2009

PDF ke stažení

 

15.4. 2010: "Vyhláška o vyložení hromadného předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitosti na rok 2010"

PDF ke stažení

 

29.1. 2010:  Rozpočet na rok 2010

PDF ke stažení

 

8.11. 2009: Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny č.1 územního plánu obce Borová.

PDF ke stažení

 

16.1. 2009:  Závěrečný účet obce za rok 2008

PDF ke stažení