POPLATKY 2016

01.02.2016 18:12

S účinností od 1.2.2016 je možno platit místní poplatky každý čtvrtek v úředních hodinách do pokladny v kanceláři Obecního úřadu Borová nebo průběžně na účet obce Borová č. 12223551/0100.

Výše poplatků zůstává pro rok 2016 nezměněna.

Poplatek za odpady činí 350 Kč za každou osobu s trvalým pobytem v obci, nebo 350 Kč za objekt určený k rekreaci.

Poplatek za psy činí 100 Kč za prvního psa a 200 Kč za každého dalšího psa téhož majitele.

Uvedená výše poplatků platí v případě úhrady v řádném termínu, tedy do 31.8.2016. Poté se poplatky navyšují v souladu s příslušnými vyhláškami obce.

Další informace jsou uvedeny na webových stránkách obce.

—————

Zpět