2017

Poř.
č.
Písemnost Vyvěšeno Sejmuto
22. VŘ HNA_012_2017 inzerát
VŘ HNA_012_2017 oznámení
29.5.2017  
21. Nařízení státní veterinární správy 10.5.2017  
20. Rozpočtové opatření č.3/2017 10.5.2017  
19. Veřejná vyhláška FÚ KHK - daň z nemovitých věcí
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
Informace k zasílání složenek
27.4.2017  
18. Rozpočtové opatření č.2/2017 13.4.2017 10.5.2017
17. ÚZSVM - inzerát
ÚZSVM - oznámení
29.3.2017 29.4.2017
16. DSO RN závěrečný účet 2016 - návrh
Fin 2_12 k 31122016

Zpráva o kontrole DSO RN
24.3.2017 11.4.2017
15. Schválený rozpočet DSO Region Orlické hory 2017
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Region Orlické hory 2018-2020
20.3.2017  
14. Rozpočtové opatření č.1/2017 12.3.2017 13.4.2017
13. Oznámení o měřických pracích na státních hranicích s Polskou republikou 7.3.2017  
12. Pozvánka na zasedání ZO Borová 9.3.2017 1.3.2017 9.3.2017
11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání - listy s podpisy
Návrh závěrečného účtu obce Borová 2016
FIN 2016
Plnění rozpočtu 2016
Plnění rozpočtu-sumárně
Příloha 2016
Rozvaha 2016
Výkaz zisku 2016
Inventarizační zpráva
Tabulky 2016
Vypořádání dotací rok 2016
20.2.2017 9.3.2017
10. Rozpočtový výhled obce Borová na roky 2017-2021 18.2.2017  
9. Schválený rozpočet obce Borová na rok 2017 18.2.2017  
8. Ptačí chřipka - ukončení mimořádných veterinárních opatření 13.2.2017 12.3.2017
7. DSO Region Orlické hory - návrh rozpočtu 2017
DSO Region Orlické hory - rozpočtový výhled 2018-2020

DSO Region Orlické hory - členské příspěvky 2017
6.2.2017 22.2.2017
6. Aviární influenza - změna MVO 4.2.2017 13.2.2017
5. ÚZSVM Inzerát
ÚZSVM Oznámení
30.1.2017 1.3.2017
4. Finanční správa - posílání do e-mailu 18.1.2017  
3. Ptačí chřipka - informace pro veřejnost 12.1.2017 13.2.2017
2. Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy (ptačí chřipky) 12.1.2017 13.2.2017
1. Výroční zpráva za rok 2016 - poskytování informací podle InfZ 9.1.2017 31.1.2017